„Kto nabytą wiedzę pielęgnuje, a nową bez przerwy zdobywa, ten może być nauczycielem innych” Konfucjusz

Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

Gmina Miejska Wałcz zaprasza do składania ofert na świadczenie usług psychologicznych dla uczniów i ich rodziców

Do udziału w projekcie „Poprawa warunków sanitarnych rodzin pszczelich w woj. zachodniopomorskim poprzez zakup węzy pszczelej”.

Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Wałczu informuje,

Od pierwszego września uczniowie wracają do szkół, a przedszkolaki do swoich grup przedszkolnych.