CEEB

Przypominamy że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Zapraszamy Was na wspaniałe święto Wałcza, w tym roku to już piąta, jubileuszowa edycja Festiwalu Dwóch Jezior!

25 czerwca 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Wałczu odbyła się uroczystość nadania sztandaru i zakończenia roku szkolnego.

„Prawdziwa miłość oznacza, że zależy ci na szczęściu drugiego człowieka

bardziej niż na własnym,
bez względu na to,

przed jak bolesnymi wyborami stajesz.”

Nicholas Sparks

7 czerwca br. Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski z członkiniami Stowarzyszenia IDEA WAŁCZ oficjalnie otworzył 5 inicjatywę inwestycyjną

Informujemy, że w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasto Wałcz sfinansowało działalność Poradni Profilaktyczno-Konsultacyjnej.