Burmistrz Miasta Wałcz zaprasza na kolejne zajęcia w STREFIE  % ZERO  na terenie MOSIR Wałcz.

Zgodnie z art. 19a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: „Warsztaty połączone ze zlotem Radości w Łazach”.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”.

 

W dniu 27 lipca 2022 r., dokonany został odbiór końcowy nowej inwestycji - ronda.

Burmistrz Miasta zaprasza w ramach akcji profilaktycznej Strefa % ZERO,

Ostatnia mobilność projektu ERASMUS+ “Bądź przebojowy jak świat cyfrowy” zakończona!