Zostań uczestnikiem Klubu Senior+

Jesteś mieszkańcem Gminy Miejskiej Wałcz?                                        

Jesteś w wieku 60+?

Jesteś osobą nieaktywną zawodowo?

Chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy?

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wałczu ogłasza nabór uczestników do „Klubu SENIOR+”, który będzie funkcjonował w Wałczu przy ul. Sądowej 9

 

OFERUJEMY:

  • możliwość bezpłatnego udziału w zajęciach rekreacyjnych, kulturalnych i  prozdrowotnych
  • zajęcia edukacyjne
  • aktywizacja
  • możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań
  • zajęcia w miłym towarzystwie

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w „Klubie SENIOR+” muszą wypełnić Deklarację uczestnictwa wraz z następującymi załącznikami:

  1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  2. Zgoda na wykorzystanie wizerunku;
  3. Zaświadczenie lekarskie.

Formularze deklaracji uczestnictwa dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałcz, ul. Nowomiejska 4 pok. 10 lub w Dziennym Domu Pomocy ul. Kościuszki 15a, jak również na stronie internetowej http://www.bip.mops.walcz.pl/ w zakładce Klub SENIOR+

Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w/w jednostkach.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 258 42 60 lub 67 258 00 65

 

"Klub SENIOR+” utworzony  został na mocy Uchwały Nr VIII/XVI/154/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 17  grudnia 2019 r.

Źródło informacji - MOPS w Wałczu