Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego bierze udział w projekcie Laudato Si’ realizowany przez Caritas Polska.

Uczniowie pod kierunkiem nauczyciela nauk przyrodniczych Justyny Wilczyńskiej i katechety Anny Ogonowskiej dowiedzieli się, jak badać stan powietrza w swojej okolicy. Za pomocą specjalistycznych mierników badają stan powietrza w naszym mieście.

- Dane, które zbierzemy przesłane będą do głównej bazy w Koszalinie i dzięki temu powstanie „Diecezjalna Mapa Zanieczyszczeń Powietrza”. Ten projekt Caritas wynika z troski o nasz wspólny dom, do czego zachęca nas w encyklice Laudato si’ papież Franciszek. Projekt pokazuje, że Caritas preferuje naukowe podejście do edukacji. Liczymy na to, że będzie to przyczynek do wykształcenia przyrodników zainteresowanych katolicką myślą ekologiczną – mówi Anna Ogonowska. - Z raportu NIK wynika, że przyczyną 91% zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest indywidualne ogrzewanie budynków. Zakłady przemysłowe i elektrownie odpowiadają łącznie za 2% zanieczyszczeń, a samochody za 6% . Oznacza to, że kluczowym działaniem wypływającym z troski o środowisko jest uświadamianie społeczeństwa o szkodliwości korzystania z nieekologicznych źródeł ciepła, a także wdrażanie programów wspierających wymianę starych pieców na nowoczesne, na przykład zasilane gazem.

Tekst i zdjęcia – Anna Ogonowska