Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: V Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet- przedsięwzięcie integracyjno- sportowo- rekreacyjne w ramach Dnia Poparcia Osób z Zespołem Downa adresowane do Osób Niepełnosprawnych, grup lokalnego i regionalnego środowiska.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 07.02.2020 do dnia 14.02.2020

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Pobierz: oferta przyjazny dom