Choć tegoroczna zima do srogich nie należy, to i tak ogrzewać nasze domy i mieszkania trzeba.

Jeśli nie mamy stałego podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej i – jakby nie było – od nas zależy, co da nam ciepło i otuli w chłodne wieczory i ranki, warto wiedzieć, co można spalać, a co niekoniecznie.

Obecnie, zgodnie z tzw. uchwałą antysmogową, wprowadzono na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczenia i zakazy w zakresie spalania paliw stałych w instalacjach o mocy poniżej 1 MW.  Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale obowiązują wszystkich, tj. mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, samorządy oraz podmioty działające na jego terenie. Uregulowania dotyczą w szczególności kotłów centralnego ogrzewania i ogrzewaczy pomieszczeń (kominki, piece kaflowe, kozy, itp.).
Czym od 1 maja 2019 r. nie można palić w piecu?

Zdecydowanie zakazanym materiałem do spalania w piecu są: muł węglowy, miał, węgiel brunatny, a także niesezonowane drewno, dodatkowo paliwa nierotowane* oraz paliwa niespełniające wymagań jakościowych określonych w przepisach prawa**. Szczegółowe wytyczne uchwały antysmogowej można odnaleźć tutaj.

Zakazy dotyczą głównie spalania materiałów przetworzonych (płyty wiórowe, tworzywa sztuczne, malowane czy lakierowane drewno, panele podłogowe, płyty paździerzowe). Szkodliwe są też podkłady kolejowe i drewniane słupy, ponieważ materiał wykorzystany do ich impregnacji jest rakotwórczy. Spalanie zadrukowanego papieru również nie jest korzystne dla środowiska – tworzy się popiół, który wzlatuje i jest łatwopalny, dlatego można używać go jedynie jako podpałki, najlepiej więc do rozpalenia ognia sprawdzi się papier z gazet codziennych, nieuszlachetnianych lakierem czy folią.

Dzięki uprzejmości Straży Miejskiej w Szczecinku, która jest w posiadaniu nowoczesnego drona umożliwiającego identyfikowanie źródeł emisji do atmosfery szkodliwych substancji, możliwe było w ubiegłym tygodniu skontrolowanie jakości powietrza w Wałczu. Badania będą powtarzane.

Pamiętajmy, że dzięki dbaniu o środowisko powietrze w naszym mieście będzie czystsze, a my zdrowsi. Zawsze jest dobry moment, aby zacząć postępować świadomie i stosować się do zaleceń.* art. 2 ust. 4b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz.U. z 2019 r. poz. 660 t.j. ze zm.)
** Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych z dnia 27 września 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1890)