Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kornela Makuszyńskiego w Wałczu zaprasza szóstoklasistów z Wałcza i powiatu wałeckiego do dwujęzycznej klasy siódmej na rok szkolny 2020/2021.

Dwujęzyczne nauczanie jest nowoczesną metodą promowaną w Europie i na świecie, która sprzyja szybszemu i lepszemu opanowaniu języka obcego. Dzięki niej uczniowie przyswajają różnego rodzaju treści, opanowując szerszy zasób specjalistycznego słownictwa. Język angielski staje się nie tylko celem samym w sobie, ale przede wszystkim narzędziem zdobywania wiedzy na temat krajów, ich kultury, historii, geografii, literatury i życia codziennego.

W klasie dwujęzycznej Kornelówki uczniowie będą mieli możliwość rozwijania swoich umiejętności językowych na zajęciach z języka angielskiego, który będzie realizowany w wymiarze 5 godzin tygodniowo. Dodatkowo, w języku angielskim nauczane będą  geografia i historia. Oznacza to przynajmniej 8 godzin kontaktu z językiem obcym tygodniowo. Na lekcjach w języku obcym również może być używany język ojczysty,  a o proporcjach decyduje nauczyciel, dostosowując je do poziomu umiejętności językowych uczniów.

Podczas lekcji w języku angielskim będą używane bardzo różnorodne materiały dydaktyczne, jak również polskie podręczniki i źródła w języku obcym. Nauczyciel dokonuje wyboru i tworzy swego rodzaju bazę materiałów. Nauczanie odbywa się na podstawie programów własnych stworzonych przez nauczycieli poszczególnych zajęć. Programy te zawierają bardzo dużo elementów kulturoznawczych krajów danego obszaru językowego, a treści nauczania są skorelowane z programami nauczania geografii.

Źródło informacji: Szkoła Podstawowa nr 1 w Wałczu