Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wałczu ogłasza przetarg na najem lokalu użytkowego w drodze przetargu nieograniczonego,

stanowiącego własność Gminy Miejskiej Wałcz, pozostającego w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, o powierzchni 269,5 m², położonego w Wałczu w budynku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Chłodnej 12.

Przetarg przeprowadzony zostanie w dniu 31.01.2020 r. o godz. 10.00 w siedzibie MOSiR w Wałczu przy ul. Chłodnej 12.

  1. Stawką wyjściową (wywoławczą) jest stawka czynszu w wysokości 60,00 zł m² netto. Do wylicytowanej w przetargu stawki czynszu dolicza się podatek VAT w wysokości 23 %.
  2. Stawka czynszu obejmuje podatek od nieruchomości.
  3. Czynsz nie obejmuje opłat za media, tj. zimną i ciepłą wodę, energię elektryczną, energię cieplną, odbiór sygnałów teleinformatycznych oraz za wywóz nieczystości stałych.
  4. Lokal składa się z 5 części, z czego 1 z nich stanowi kuchnia o powierzchni 73,92 m², 1 z nich stanowi spiżarnia o powierzchni 7,4 m², a 2 z nich to zaplecze kuchenne o łącznej powierzchni 36,38 m² (odpowiednio 13,5 m² oraz 22,88 m²) oraz stołówka o powierzchni 151,8 m².
  5. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wpłacenia wadium w terminie do dnia 30.01.2020 r., do godz. 14.00 (za datę wpływu wadium uznaje się datę wpływu środków na rachunek bankowy wynajmującego), w wysokości 3 000 zł na rachunek Bank PKO S.A. 81 1240 3712 1111 0000 4364 7596
  6. Zastrzega się prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia w przypadku zaistnienia uzasadnionych przyczyn, a także do przesunięcia terminu składania ofert i terminu rozstrzygnięcia.
  7. Informacje dotyczące przedmiotu najmu można uzyskać w siedzibie MOSiR w Wałczu, pokój 4, tel. 668 394 126, na bip.walcz.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ Przetargi aktualne oraz stronach www.mosir.walcz.pl, www.walcz.pl, a także na profilach społecznościowych Facebook - Miasto Wałcz oraz MOSiR Wałcz

Pobierz załączniki:

Ogłoszenie

Schemat lokalu

Źródło informacji: A. Szczepanek, dyrektor MOSiR Wałcz