Składamy serdeczne podziękowania dla Szkolnego Koła Wolontariatu „Otwarte serca” ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gostomii

za przekazanie niezbędnych artykułów dla Ogrzewalni Miejskiej.

Wyrazy uznania dla opiekunów Pani Renaty Szczech oraz Pani Aleksandry Mowczan za kształtowanie w uczniach altruistycznych postaw oraz zachęcanie ich do udziału w wydarzeniach charytatywnych.

Ogromna wdzięczność dla Wolontariuszy, Wasz zapał i energia są godne naśladowania. 

Życzymy wszystkim poczucia satysfakcji za działania na rzecz aktywności lokalnej oraz pomyślności w życiu osobistym.

Źródło: Monika Turowska, podinspektor ds. społecznych