W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Wałcz na rok 2019 - tryb bezkonkursowy.

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Kreatywna Komunikacja

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 22.11.2019 do dnia 28.11.2019 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta dostępna pod tym linkiem

Źródło: M. Turowska, Wydział Spraw Społecznych i Sportu