Burmistrz Miasta Wałcz serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji  pozarządowych  i klubów sportowych działających na rzecz mieszkańców naszego miasta  na spotkanie  w dniu 14.11.2019 godz. 16.00 s.109 Urzędu Miasta Wałcz.


Tematem spotkania będzie:
1/ konsultacja zapisów Programu Współpracy Gminy Miejskiej Wałcz z organizacjami pozarządowymi (...) na rok 2020,
2/ konsultacja zapisów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów  Alkoholowych (...) na rok 2020,
3/ powołanie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego,
4/ podsumowanie działań w roku 2019 i plany na rok 2020.