W pełni życia - w pełni sił.


Treść: Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96,poz. 873 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: W pełni życia - w pełni sił
W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 5.11.2019 do dnia 12.11.2019 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Oferta dostępna pod tym linkiem

Źródło informacji: A. Gródka, Wydział Spraw Społecznych i Sportu