Komunikatywność, praca w zespole, organizacja i planowanie czy kreatywność

– to tylko niektóre z szerokiego wachlarza kompetencji szlifowanych przez wolontariuszy ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu.
Wolontariusze Kornelówki - "Jestem, chcę, pomagam" i Szkolne Koło Caritas pod opieką Justyny Wilczyńskiej, Agnieszki Goszczyńskiej i Anny Ogonowskiej, 23 października 2019 roku w godzinach popołudniowych, zorganizowali akcję porządkowania grobów na cmentarzu komunalnym na Dolnym Mieście. Zaopatrzeni w potrzebne narzędzia, worki na śmieci i rękawice, pełni sił i zapału ruszyli do działania. Efektem ciężkiej pracy było kilkadziesiąt wysprzątanych nagrobków oraz zadowolenie dzieci z dobrze wykonanego zadania. Uczniowie przekonali się, że praca, którą wykonuje się, jak mówili „z potrzeby serca”, bez czerpania korzyści finansowych, zwiększa poczucie wspólnoty, spełnienia oraz kształtuje samoświadomość. Wolontariusze spotkali się również z ogromnym uznaniem mieszkańców Wałcza, co motywuje ich do dalszej pracy na rzecz drugiego człowieka.

Autor tekstu: Agnieszka Goszczyńska
Zdjęcia: Joanna Masłowska i Marta Kotarska