Aż 48 prac konkursowych oznaczało ogromy wybór i trudne decyzje!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że konkurs plastyczny dla młodzieży z klas IV-VIII pod nazwą „EKO-PLAKAT” organizowany w ramach projektu pn. „Kompleksowe działania edukacyjne w zakresie gospodarki odpadami dla mieszkańców powiatu wałeckiego” został rozstrzygnięty.

Dziękujemy wszystkim: uczniom, rodzicom, nauczycielom oraz wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję, a przede wszystkim za wspaniałe, twórcze pomysły!

Publikujemy listę osób nagrodzonych w konkursie EKO-PLAKAT:

Miejsce I – nagroda: rower – Mateusz Lis ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Wałczu za pracę pod hasłem: Wszystkie dzielne dziś szkolniaki mają obowiązek taki: rozróżniać i segregować śmieci, bo tak robią mądre dzieci!

Miejsce II – nagroda: rolki – Laura Zaleska ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wałczu za pracę pod hasłem: Segreguj odpady!

Miejsce III – nagroda: deskorolka – Dominika Brożek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Wałczu za pracę pod hasłem: Każdy wałczanin dobrze już wie, że śmieci segregować powinno się!

Jury konkursu postanowiło również przyznać wyróżnienia dla następujących osób:

  1. Nela Kurczewska ze Szkoły Podstawowej Nr 4
  2. Lena Biela ze Szkoły Podstawowej nr 5
  3. Nikola Wolan ze Szkoły Podstawowej nr 4
  4. Maja Brożek ze Szkoły Podstawowej nr 1

Wszystkich nagrodzonych i wyróżnionych zaprosimy wkrótce na uroczyste wręczenie nagród.

Żródło informacji: E. Kowalczyk, Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych, fot. WRiPM