Oferta na realizację zadania publicznego

Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2016 poz.239 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 09.10.2019r. do dnia 15.10.2019r.

Kliknij i pobierz ofertę

Źródło: Monika Turowska, Wydział Spraw Społecznych i Sportu Urząd Miasta Wałcz