Uczestnicy „Turystyczno-językowego zawrotu głowy" spotkali się w zeszłym tygodniu, a dokładnie 27.09.2019 r., o godzinie 14.30, by rozpocząć "Marsz na orientację" w Wałczu.

Celem tego przedsięwzięcia było bliższe poznanie miasta i jego walorów.
W czasie marszu dwie grupy, rozpoczynające marsz z różnych punktów w mieście, musiały za pomocą wskazówek na kartach pracy odnaleźć różne obiekty turystyczne (historyczne, kulturowe, przyrodnicze). Należało odnaleźć np. "Domek w kratkę" czy pozostałości po dawnych umocnieniach obronnych miasta. Uczniowie nie posiadali planów miasta ani map. Kierunki ich tras wyznaczały pytania. Oprócz odpowiedzi na pytania postawione w języku polskim, musieli również przypomnieć sobie nazwy obiektów w języku niemieckim, łącząc w pary fiszki polsko-niemieckie oraz wykonać zadania sformułowane po angielsku.

Opiekunkami koła są Daria Piórkowska i Agnieszka Stępień.

"Turystyczno-językowy zawrót głowy" działa bardzo aktywnie. W piątek 04.10.2019 r. dzieci uczestniczące w projekcie udały się z panią leśnik Magdaleną Marchwiak i panią Darią Piórkowską do lasu na Morzycówce. "Uzbrojone" w plecaki pełne turystycznego sprzętu (lornetki, lupy, pojemniki, kompasy) dzielnie szukały Starego Dębu - pomnika przyrody. Zbierając grzyby, słuchały opowieści i legend o naszych rodzimych terenach. Pani leśnik wprowadziła uczniów w tajniki geocatchingu, a co najciekawsze - udało im się nawet znaleźć jedną skrytkę ukrytą na Morzycówce. Powstał pomysł, aby w  przyszłości stworzyć i ukryć skrytkę w wałeckich lasach.

Dzieciom przypominano również zasady zachowania w lesie i sposób postępowania w sytuacjach trudnych, np. jak wykorzystać oznakowania na leśnych słupkach oddziałowych w razie zgubienia szlaku czy jak przekazać swoją lokalizację służbie ratowniczej. Uczniowie rozwiązywali zadania z kart pracy, szukając leśnych skarbów jesieni. Przydatne były również lornetki i pojemniki na.... grzyby, gdyż zebrali ich naprawdę dużo. Po powrocie, w  domach, pracowali nad ich "przeróbką". Efekty pracy domowej opisane zostały po niemiecku!

Źródło informacji: Daria Piórkowska