W roku szkolnym 2019/2020 SP 1 realizuje trzy nowe projekty, o których warto wiedzieć.


eTWINNING W JĘZYKU  NIEMIECKIM
Pierwszy projekt nosi nazwę "Meine Träume", w którym piszą listy elektroniczne o sobie, swojej wymarzonej szkole i podróży oraz malują osoby z różnych części świata i ich marzenia. W projekcie biorą udział uczniowie z Francji, Finlandii, Grecji, Niemiec i Polski. Naszą Kornelówkę reprezentują: Julia Domagała, Zuzanna Kozłowska, Cezary Goszczyński, Ignacy Forysiewicz, Katarzyna Adamska. Koordynatorką projektu została Daria Piórkowska.
Za udział w projekcie "Meine Träume" szkoła otrzymała certyfikat.


IN VERSCHIEDENEN SPRACHEN
Kolejny projekt nosi nazwę "In verschiedenen Sprachen". W projekcie tym nagrywane są krótkie filmy, w których opowiada się o sobie i przedstawia się w języku niemieckim, polskim i ...... np. greckim, czeskim czy chorwackim. Możliwość wyboru jest ogromna, ponieważ w projekcie udział biorą uczniowie ze Słowenii, Polski, Grecji, Węgier, Finlandii, Francji, Niemiec, Portugalii, Chorwacji, Turcji, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Gruzji, Albanii, Litwy, Macedonii Północnej, Serbii, Republiki Czech  i  Bułgarii.  Każdy uczeń decyduje sam, jaki język wybierze. Tworzony jest również światowy słowniczek "Przedstawiania się".  Szkołę reprezentują: Julia Mularczyk, Zuzanna Kozłowska, Cezary Goszczyński, Marta Marcinkowska, Kacper Kniat, Filip Ruciński, Alicja Lipecka, Topór Dagmara, Anastazja Bartosik, Patrycja Matuszak, Ignacy Forysiewicz, Katarzyna Adamska. Koordynatorką projektu w naszej szkole jest p. Daria Piórkowska. 26 września zorganizowana zostanie w wystawa z okazji Dnia Języków Obcych.
Za udział w projekcie "In verschiedenen Sprachen" szkoła otrzymała certyfikat.

PROJEKT EDUKACYJNY  - "KENNENLERNEN DURCH SCHREIBEN" - PISANIE MAILI PO NIEMIECKU
Ten projekt obejmuje współpracę szkół SP nr 1 i SP nr 4 w Wałczu. W pierwszym okresie nauki, tj. od września 2019 do stycznia 2020 realizowany będzie w szkołach projekt językowy „KENNENLERNEN DURCH SCHREIBEN”, skierowany do chętnych uczniów z klas VII i VIII pragnących doskonalić i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności z języka niemieckiego oraz rozwijać kompetencje społeczne, przede wszystkim umiejętność komunikacji i współpracy. Zadaniem uczniów będzie bowiem wymiana maili w języku niemieckim. Uczniowie poznają siebie nawzajem, opowiedzą o swoich zainteresowaniach, przyjaciołach, rodzinie oraz szkole. Na zakończenie projektu zorganizowane zostanie spotkanie uczniów. Koordynatorkami projektu są: Daria Piórkowska (nauczyciel języka niemieckiego w SP nr 1) oraz Monika Kowalisko (nauczyciel języka niemieckiego w SP nr 4).

 

Źródło: Daria Piórkowska, SP nr 1