Dot. ujęcia z wodociągu Wałcz (ul. Chłodna 12)

Burmistrz Miasta Wałcz informuje:

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 21 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem nr 310109/19/SCZ z dnia 17.07.2019 r. z badania próbki wody, pobranej w dniu 04.07.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, punkt poboru próbki wody: Wałcz, ul. Chłodna 12 stwierdza przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wałcz.

Źródło informacji: E. Kosmalska, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska UM Wałcz