Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

(Dz.U. z 2018 r. poz. 450) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Dzień Niepodległości oraz koncert integracyjny uświetniający 60-tą rocznicę zorganizowanego życia mniejszości ukraińskiej w Wałczu.

W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 26.07. 2019 r. do dnia 2.08.2019 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Pobierz: oferta