Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450)

zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: Regaty smoczych łodzi im. Andrzeja Koczana.

W/w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 08.07.2019 r. do dnia 15.07.2019 r.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Pobierz: oferta