Od 1 lipca do 31 sierpnia br. na terenie miasta Wałcz będą czynne dwa kąpieliska miejskie - na ul. Chłodnej oraz na ul. Bydgoskiej.


Na kąpieliskach, codziennie w godzinach od 10.00 – 18.00, usługi ratownicze będą świadczone przez Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Województwa Zachodniopomorskiego.
Przeprowadzone w dniach 18-21czerwca br. badania próbek wody pobranych z obu kąpielisk przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wałczu potwierdziły przydatność wody do kąpieli.


Zapraszamy do korzystania i wypoczynku, do Państwa dyspozycji czynne są również wypożyczalnie sprzętu wodnego.


Informacja: Anna Gródka, Naczelnik OSS