W Wałczu mniejszości ukraińskie od lat działają bardzo aktywnie.

Z inicjatywą podjęcia współpracy z Ukrainą wystąpiła do Burmistrza Miasta Wałcz Fundacja Prosvita, która od 24 lat w Wałczu jest organizatorem corocznych spotkań z jednym ze szczególnych regionów Ukrainy - Bukowiną. Miasto Chocim jest położone właśnie w tym regionie.

Co nas łączy z Chocimiem? Historia. Historia wspólnej walki Polaków i Ukraińców. Historia przymierza i braterstwa. Historia wspólnego sukcesu, a przede wszystkim walory tego miasta - z twierdzą chocimską, z pobliskimi Czerniowcami (perłą architektoniczną) oraz słynną twierdzą w Kamieńcu Podolskim.

 Dziś dla wzajemnych kontaktów z Ukrainą ważne jest również to, że w końcu nadszedł dobry czas na nawiązywanie takich partnerstw także po stronie ukraińskiej - ze względu na reformę administracyjną w tym kraju i łączenie małych jednostek administracyjnych w większe. Ukraina stała się więc bardziej oczekiwanym i dostępnym partnerem. Podpisana dziś (24 czerwca 2019 r.) deklaracja o współpracy jest tego najlepszym dowodem.

Czego oczekujemy od tego partnerstwa? Przede wszystkim chcemy nadać mu realny wymiar. Główne kierunki współpracy obejmują: kulturę, sport, turystykę oraz oświatę. Artystów z Chocimia gościliśmy już kilka razy w Wałczu podczas dorocznego Wędrownego Festiwalu Kultury Ukraińskiej - Spotkań z Kulturą Ukraińską. Jesteśmy przekonani, że wspólnie możemy czerpać z naszych doświadczeń.

Delegacja złożona z Burmistrza i Sekretarza Chocimia, dotarła do Wałcza w sobotę w godzinach popołudniowych. Nasi goście mieli okazję uczestniczyć w mszy świętej w wałeckiej cerkwi grekokatolickiej, zwidzieć miasto oraz wystawę w Muzeum Ziemi Wałeckiej Depozyty pamięci. Ukraiński strój ludowy z kolekcji Jana Syrnyka. Była też chwila na mały odpoczynek w jednym z wałeckich lokali. Okazało się, że gra w jengę czy szachy ma swoich sympatyków nie tylko w Wałczu, ale i w Chocimiu. 

Chocim jest drugim miastem ukraińskim, z którym Wałcz zamierza współpracować. Pierwszym jest miasto Korzec, do którego zawiodły nas niezwykłe historie wałczan i ich korzenie.

Źródło/tekst i zdjęcia: Wydział RiPM, UM Wałcz