Dot. ujęcia: Wałcz, Os. Dolne Miasto – przedszkole, Wałcz ul. Budowlanych 10 B - AQUA.

Burmistrz Miasta Wałcza informuje:

na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 59) oraz § 21 ust.1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294), że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniem  nr 210903/19/SCZ i nr 210744/19/SCZ z dnia 21.05.2019 r. oraz nr 212846/19/SCZ z dnia 10.05.2019 r. badania próbek wody pobranych w dniu 08.05.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, punkty poboru próbki wody: Os. Dolne Miasto Wałcz – przedszkole, ul. Budowlanych 10 B – AQUA, stwierdził przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wałcz.

Informację przygotowała: E. Kosmalska, Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Środowiska