Budowanie marki regionalnej to przede wszystkim integrowanie mieszkańców wokół idei.

Idei, która od 1945 roku łączy historię kilku miast zlokalizowanych na pograniczu województwa zachodniopomorskiego i wielkopolskiego (Wałcz, Mirosławiec, Człopa, Tuczno, Gmina Wałcz, Szczecinek, Jastrowie, Borne Sulinowo, Biały Bór).

Przełamanie Wału Pomorskiego było jedną z najbardziej chlubnych, lecz również tragicznych kart w historii polskiego oręża XX wieku. W walkach z Niemcami, wg różnych szacunków, zginęło od 5,7 do 14 tys. Polaków, w tym także m.in. byłych „akowców”. Wielu, którzy przeżyli zacięte walki, osiedliło się w regionie Wału po wojnie na stałe. Tu założyli rodziny i budowali nasze społeczności, ciesząc się szacunkiem sąsiadów.

Ubiegłoroczna dyskusja o pomnikach i symbolach przypomniała nam, skąd jesteśmy i co stanowi o naszej tożsamości. Komu powinniśmy być wdzięczni i jaką prawdę przekazywać naszym dzieciom, kiedy więc narodziła się idea, by wspólnie wykreować produkt turystyczny, jakim jest Wał Pomorski, nikt się nie wyłamał.

Celem projektu jest maksymalne wykorzystanie istniejących obiektów i odbywających się wydarzeń plenerowych, które wrosły już w historię tego terenu. Efektem wdrożenia marki ma być oznakowanie wjazdu na teren gmin oraz poszczególnych obiektów turystycznych. Bazą wymiany informacji będzie strona internetowa, prezentująca pełną ofertę turystyczną. Wał Pomorski jednak to nie tylko identyfikacja wizualna, która dla wszystkich gmin będzie jednakowa, ale to przede wszystkim zaangażowanie wszystkich podmiotów o charakterze turystycznym.  Mamy ambicję, aby nowa marka zaznaczyła nasz region na mapie atrakcji turystycznych nie tylko Polski, ale i Europy. Opracowana zostanie wspólna oferta pobytowa oraz kalendarz imprez tak, aby maksymalnie wykorzystać potencjał noclegowy i gastronomiczny gmin, biorących udział w projekcie.

Nadzór nad projektem sprawować będzie Stowarzyszenie Wał Pomorski, które zastąpi funkcjonujące do tej pory Stowarzyszenie Gmin Pojezierza Wałeckiego.