8 czerwca 2019 r. w Wałczu odbyły się uroczyste obchody Święta Rzemiosła Zachodniopomorskiego zorganizowane przez Izbę Rzemieślniczą Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie oraz Cech Rzemiosł Różnych w Wałczu.

Uroczystości rozpoczęły się mszą św., odprawioną pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Krzysztofa Zadarko, w kościele pw. św. Mikołaja w Wałczu. Stąd wszyscy przeszli w asyście orkiestry dętej na Galę Akademii Rzemiosła do WCK. Gospodarzami uroczystości byli: prezes Izby Rzemieślniczej Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Szczecinie Władysław Jefremienko oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu Stefan Nurek. Wśród licznie przybyłych na uroczystość gości byli między innymi posłowie, lokalni samorządowcy, delegacje cechów oraz spółdzielni rzemieślniczych, a także przedstawiciele szkół i instytucji współpracujących z rzemieślnikami z całego województwa.

Na wstępie przypomniano historię Cechu Rzemiosł Różnych w Wałczu, po czym przyszedł czas na wręczenie odznaczeń i medali oraz podziękowań dla najbardziej aktywnych rzemieślników i osób wspierających rzemiosło wałeckie. Starszy Cechu Stefan Nurek otrzymał Srebrną Odznakę Gryfa Zachodniopomorskiego, natomiast starosta Bogdan Wankiewicz, burmistrz miasta Wałcz Maciej Żebrowski oraz Dyrektor PCKZiU Piotr Filipiak Srebrne Medale za Zasługi dla Rzemiosła Zachodniopomorskiego.

Honorowe Odznaki Rzemiosła odebrali: R. Biesiada, A. Borodin, A. Cerazy, L. Jackowski, B. Korniowska, M.  Mochort. J. Noga, B. Rafałko i H. Świątkowski. Odznaki Zasłużony dla Rzemiosłą Zachodniopomorskiego otrzymali: B. Góra, A. Kucharz,
E. Krasnosielski, R. Szczęsny i S. Zając.  Srebrne Medale im. Jana Kilińskiego otrzymali F. Kiedrowski oraz J.Kornaś. Wręczono również szczególne podziękowania dla osób, które na co dzień zajmują się kształceniem zawodowym pracowników młodocianych i współpracują z Cechem Rzemiosł Różnych w Wałczu - A. Jackowskiej, E. Ludwiczak oraz A. Szpecht.

Galę ubogaciły występy artystyczne A. Olejnik, A.Jaszkowica oraz zespołu wałeckiego Między Nami. Po części oficjalnej wszyscy goście udali się na uroczysty obiad.