Szkoła Podstawowa nr 5 w Wałczu, przyjmując imię Polskich Olimpijczyków, nawiązała do antycznej idei olimpizmu.

W ten sposób jej pracownicy chcieli zasygnalizować, że bliskie im są idee starożytnej Grecji, dzięki którym ukształtowała się idea humanizmu, umiłowania nauki, cnoty, prawdy, hartu ducha.

Podróż do antyku i historii szkoły
Podczas uroczystości 25-lecia szkoły, odbywającej się 29 maja w Wałeckim Centrum Kultury, zaproszeni goście zostali zabrani w podróż do świata stanowiącego kolebkę naszej kultury, a więc właśnie do starożytnej Grecji.
Motywem przewodnim miało być podkreślenie faktu, że SP 5 łączy i realizuje w obrębie swoich murów najważniejsze idee, takie jak: piękno, mądrość, wiedza, przyjaźń, siła, hart ducha, tolerancja czy współpraca. Wokół nich rozegrały się najważniejsze elementy jubileuszowego spektaklu, a w kulminacyjnym jego punkcie goście oraz pracownicy mogli dać się ponieść wzruszeniom, oglądając prezentowane zdjęcia z przeszłości - od momentu podpisania aktu założenia szkoły, poprzez etapy jej powstawania oraz uwiecznione na fotografiach najbardziej doniosłe dla społeczności szkolnej chwile - wizyty wałeckich notabli i przecinania wstęgi, nadania sztandaru, ślubowania.
Sentymentalnej podróży do przeszłości towarzyszyły fotografie "z życia szkoły" - z różnorodnych imprez, wycieczek czy przedsięwzięć sportowych.

Niebanalne, równoczesne przebiegi zdarzeń
Na scenie widzowie mogli podziwiać dwie toczące się równolegle historie: jedną, przedstawianą w formie filmu, którego akcja rozgrywała się na Olimpie pośród greckich bogów, i drugą, prezentującą na scenie powszechnie znane greckie mity. Największą niespodzianką był fakt, że w rolę greckich bogów i bogiń wcielili się sami nauczyciele SP 5 , udowadniając w ten sposób, że idee partnerstwa i współpracy nie są im obce.


Uroczystość uświetniła obecność wielu zaproszonych gości, w tym również byłych dyrektorów szkoły, którzy we wzruszających słowach podsumowali 25 lat funkcjonowania placówki, podkreślając jej doniosłe znaczenie w życiu całej społeczności.
Po występach scenicznych goście zostali uraczeni tradycyjnym, "urodzinowym" tortem, którego smakowe walory mogli podziwiać, oglądając jednocześnie przygotowaną w holu WCK wystawę podsumowującą minione 25 lat.


Tekst: Izabela Dzierża, foto: SP 5