Informujemy, iż 10.03.2019 r. zostały odnowione linie wyznaczające ciągi komunikacyjne na targowisku miejskim oraz wymalowane parcele wyznaczające powierzchnie handlowe.

/Zgodnie z uchwałą nr VIII/IV/38/19 Rady Miasta Wałcz z dnia 5 marca 2019 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty targowej oraz określenia sposobu jej poboru/

Uchwała zacznie obowiązywać od 20 marca bieżącego roku.
Zgodnie z w/w uchwałą sprzedaż odbywać się będzie z wyznaczonych miejsc o powierzchniach:
1.       1m x 1m – 2,85 zł
2.       1m x 3m – 8,55 zł
Istnieje, oczywiście, możliwość wynajmu dowolnej ilości miejsc w zależności od potrzeb.


Prosimy handlujących o zgłaszanie swoich potrzeb do inkasenta targowiska w celu sprawnego wyznaczenia rezerwacji miejsc.


Apelujemy jednocześnie o niezastawianie ciągów komunikacyjnych towarem lub innymi przedmiotami, aby nie powodować utrudnień w bezpiecznym poruszaniu się po targowisku.

Zdjęcia i tekst: Piotr Borowiec, ZGK Wałcz