W dniach od 1 do 16 kwietnia 2019 r., na terenie miasta Wałcz, odbywać się będzie kwalifikacja wojskowa osób zamieszkujących na terenie powiatu wałeckiego. Dla mieszkańców miasta Wałcz wyznaczony został termin w dniach:

  • od 1 do 5 kwietnia - dla mężczyzn,
  • 15 kwietnia – dla kobiet.

            Kwalifikacja wojskowa zostanie przeprowadzona, podobnie jak w poprzednich latach, w Klubie Wojskowym Brygady Wsparcia Dowodzenia Wielonarodowego Korpusu Północny–Wschód przy ul. Mazowieckiej 2.

            Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej podlegają wszyscy mężczyźni urodzeni w 2000 roku, mężczyźni urodzeni w latach 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby urodzone w latach 1998–1999, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia. Stawiennictwu podlegają również kobiety urodzone w latach 1995-2000, posiadające wykształcenie przydatne do czynnej służby wojskowej lub będące w trakcie jego uzyskiwania. Chodzi tu przede wszystkim o studentki i absolwentki wydziałów medycznych, weterynarii a także psychologii. Na komisję mogą stawić się także osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

            Każdy, kto po raz pierwszy stawi się przed komisją, powinien przedstawić następujące dokumenty: dowód osobisty (w uzasadnionych przypadkach - inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości), dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe, posiadaną dokumentację medyczną (w tym wyniki badań specjalistycznych z okresu ostatnich 12 miesięcy). Należy również przynieść aktualną fotografię do książeczki wojskowej o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy.

            Do wszystkich osób podlegających kwalifikacji zostaną skierowane wezwania imienne. Osoby, które z ważnych przyczyn nie mogą zgłosić się we wskazanym terminie, mogą  zwrócić się do Burmistrza Miasta Wałcz o wyznaczenie innego terminu. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia z obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej, gdyż obowiązek ten jest wymagalny na podstawie rozplakatowanego na terenie miasta Wałcz obwieszczenia Wojewody Zachodniopomorskiego o kwalifikacji wojskowej.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 67 258 44 71 w. 49 lub w pokoju nr 26 w budynku B Urzędu Miasta, wejście od ul.  Kilińszczaków.