Od 4 marca wchodzi w życie elektroniczny dowód osobisty, tzw. E-dowód. Nowy dokument tożsamości nadal będzie potwierdzał tożsamość i obywatelstwo oraz uprawniał do przekraczania granic niektórych państw, ale dodatkowo zostanie wyposażony w warstwę elektroniczną. Dzięki warstwie elektronicznej, nowy dowód osobisty będzie bezpiecznym narzędziem do komunikacji obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. E-dowody z zewnątrz będą podobne do obecnych dowodów, wewnątrz natomiast będzie znajdował się chip zawierający w swojej pamięci m.in. dane do identyfikacji osoby, zdjęcie biometryczne. Warstwa elektroniczna będzie zawierała następujące certyfikaty:

  • Certyfikat potwierdzenia obecności – to elektroniczne poświadczenie swoich danych, wykorzystywane przez posiadacza dowodu osobistego do potwierdzenia swojej obecności w określonym czasie i miejscu (w przyszłości np. w placówkach służby zdrowia). Ten certyfikat będzie zamieszczony w dowodzie osobistym każdej osoby i nie będzie wymagał kodu PIN;
  • Certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – jest certyfikatem potwierdzającym prawdziwość danych osobowych. Administracja publiczna będzie mogła jednoznacznie zidentyfikować osobę, która będzie korzystała z usług internetowych, dostępnych na przykład na platformie ePUAP czy obywatel.gov.pl. Certyfikat będzie dostępny tylko w dowodach osobistych osób posiadających pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych. By móc korzystać z certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia będzie wymagany kod PIN1, ustalony przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie w chwili odbioru e-dowodu;
  • Certyfikat podpisu osobistego – umożliwi elektroniczne poświadczenie danych osoby przy składaniu podpisu elektronicznego w dokumentach. Opatrzenie danych tym podpisem, wywoła w stosunku do podmiotu publicznego skutek prawny równoważny podpisowi własnoręcznemu. Natomiast w kontaktach z innym podmiotem niż publiczny będzie konieczna zgoda obu stron. Certyfikat podpisu osobistego będzie umieszczony w e-dowodzie osoby posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych. By móc korzystać z certyfikatu podpisu osobistego będzie wymagany kod PIN2, ustalony przez posiadacza dowodu osobistego w urzędzie w chwili odbioru e-dowodu;
  • Przestrzeń na zamieszczenie Certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego – dodatkowo w warstwie elektronicznej znajdzie się przestrzeń, która umożliwi umieszczenie tzw. Kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, ale korzystanie z tego podpisu będzie się odbywać na podstawie umowy pomiędzy posiadaczem dowodu a dostawcą usługi zaufania;


Użycie warstwy elektronicznej dowodu będzie możliwe tylko przez włożenie lub przyłożenie dokumentu do czytnika. Zakup czytników do obsługi nowych funkcjonalności e-dowodu nie będzie obowiązkowy, będzie to indywidualna i dobrowolna decyzja posiadacza dowodu osobistego.
Wymiana dowodów osobistych na nowe e-dowody będzie następowała naturalnie przy upływie terminu ważności dokumentu, co znaczy, że nie będzie obowiązku wymiany dotychczasowego dowodu na nowy, proces ten zostanie rozłożony na 10 lat. Wymiana nie będzie dotyczyła dowodów wydanych bez określonej daty ważności (tzw. bezterminowych). Natomiast każdy posiadacz dowodu osobistego, który będzie chciał korzystać z e-dowodu, będzie mógł go wymienić bezpłatnie, jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.
Więcej informacji na temat nowych dowodów osobistych można znaleźć na stronie www.edowod.gov.pl.