W piątek 22 lutego br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyły się wyjątkowe  jubileusze pożycia małżeńskiego 60-lecia Państwa Stanisławy i Antoniego Kwiatkowskich oraz 50-lecia Państwa Krystyny i Kazimierza Oberców, Janiny i Czesława Lubiańców oraz Elżbiety i Andrzeja Cegiełów.

Diamentowe i Złote Gody to jubileusze niezwykłe, które są wyjątkową  okazją
do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi.

To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.

 Wyrazem uznania wielkiej wartości jubileuszu Złotych Godów jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za wspólnie przeżyte lata.  

Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i serdeczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ muzyczny utalentowanej  Aleksandry Andrukajtis z Wałcza.

Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat". Uroczystość poprowadziła kierownik USC Ewa Spychalska.

Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

„Prawdziwą miłość poznaje się nie po jej sile,

lecz po czasie jej trwania”.

R. Poulet