SENIORZY MAJĄ GŁOS

Współcześni seniorzy to osoby, które chcą aktywnie kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. Na własną rękę włączają się w interesujące projekty obywatelskie i chcą się rozwijać, by nadążać za młodszymi. Uczestniczą w zajęciach, biorą udział w debatach czy konsultacjach społecznych - wykorzystują czas, który zyskali dzięki emeryturze, by pozytywnie wpływać na swoje najbliższe otoczenie. To obywatele świadomi, z dużym doświadczeniem życiowym, których opinia jest dla nas bardzo ważna.

Tak właśnie narodziła się inicjatywa powołania w naszym mieście Rady Seniorów, która będzie miała charakter konsultacyjny i doradczy we wszystkich sprawach mających znaczenie dla osób starszych zamieszkujących miasto Wałcz. Cel działania Rady to poprawa warunków życia osób starszych, reprezentowanie ich interesów i wspieranie aktywności, a także inicjowanie i opiniowanie przedsięwzięć skierowanych do osób starszych, w szczególności promocję wśród nich działań profilaktycznych i prozdrowotnych.

Aby nadać temu projektowi ramy formalne Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski oraz Przewodniczący Rady Miasta Paweł Łakomy serdecznie zapraszają wszystkie środowiska skupiające seniorów do dyskusji na temat założeń funkcjonowania Rady Seniorów na spotkanie, które odbędzie się w Wałeckim Centrum Kultury (sala klubowa) w dniu 18 lutego br. o godz. 16.00.