12 luty 1945r. jest dla Mieszkańców Wałcza datą na równi symboliczną jak i pamiętną.Był to bowiem czas, kiedy dobiegała końca najstraszliwsza w dziejach świata wojna. Umilkły strzały. Do Wałcza z całej Europy i dalekich kresów wschodnich zjeżdżali się Polacy i zasiedlali nasze miasto. W serca wstępowała nadzieja, gdyż kończyła się blisko 6-letnia hitlerowska okupacja.   

74 lata temu w Wałczu i na Ziemi Wałeckiej toczyły się ciężkie walki, a młodzi ludzi oddawali swe życie za wolność i ojczyznę. Cmentarz wojenny, na którym spotykamy się co roku jest symbolem tamtych dni oraz miejscem wiecznego spoczynku ponad 6-ciu tysięcy młodych żołnierzy Wojska Polskiego i Armii radzieckiej.

12 lutego o godzinie 13.00 delegacje Kombatantów, Sybiraków, wojska, policji, straży pożarnej, harcerzy, młodzieży, zakładów pracy i licznych mieszkańców oddały hołd i cześć poległym. Po modlitwie, Apelu Poległych i salwie honorowej pod pamiątkowym obeliskiem delegacje złożyły kwiaty.

-Obiecuję, że tamtej historii nie zapomnimy nigdy, tym bardziej, że wokół nas jest wciąż wiele zła, niegodziwości i nienawiści... Te 74 lata mieszkańcy naszego miasta wykorzystali pożytecznie do zbudowania wspólnej małej ojczyzny. Z optymizmem patrzymy w przyszłość i chcemy wytrwałą pracą wzmacniać potencjał gospodarczy miasta oraz rozwijać sferę społeczną. To ważny cel, który realizujemy nie zapominając o naszej historii. - mówił Burmistrz Miasta Maciej Żebrowski.

            Uroczystości na cmentarzu wojenny były kontynuacją spotkania jakie odbył Burmistrz z Kombatantami i Sybirakami w urzędzie miasta. Wspólnym rozmowom towarzyszyło wiele wspomnień i wzruszeń. Specjalnie dla naszych gości (kombatantów) ze Szczecina oraz Wałcza odbyła się prelekcja promująca najnowszą książkę Pana Mariana Wiatra pt. „Jesteśmy im winni pamięć” przygotowana przez samego autora, Panią Beatę Stankiewicz oraz Mariana Bobelaka.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za tak liczne przybycie i udział w uroczystościach, a naszym kombatantom życzymy przede wszystkim dużo zdrowia.

Źródło/tekst i zdjęcia: Wydział RiPM