Burmistrz Miasta Wałcz informuje ,że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020  -  Podprogram 2018 (który trwać będzie do 30 czerwca 2019 roku) będzie wydawana żywność dla osób posiadających skierowania do Polskiego Związku Głuchych.

Terminy wydawania:

7 lutego 2019 r. (czwartek) w godzinach 9.00-16.00
9 lutego 2019 r. (sobota) w godzinach 9.00-12.00
15 lutego 2019 r. (piątek) w godzinach 9.00-12.00

Warunkiem otrzymania paczek żywnościowych jest posiadanie  skierowania oraz dowodu osobistego.
Miejsce wydawania żywności: dziedziniec od wewnętrznej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu, ul. Chłodna 12 (przy garażach).
Aktualnie MOPS Wałcz wydaje skierowania j na Polski Związek Głuchych (PZG) w Wałczu.
 
Skierowanie wydawane są jednorazowo i obowiązuje przez czas trwania Podprogramu 2018 tj. do 30 czerwca 2019 roku.
Osoby bezdomne mogą korzystać z pomocy żywnościowej bez skierowania z MOPS Wałcz po złożeniu stosownego oświadczenia bezpośrednio w organizacji dystrybuującej żywność