W miniony piątek na terenie Centralnego Ośrodka Sportu 'Bukowina” w Wałczu, odbyła się narada roczna, podczas której „szef„ wałeckiej jednostki omówił stan bezpieczeństwa na terenie powiatu wałeckiego za rok 2018, oraz wyniki osiągnięte przez wałeckich policjantów. W spotkaniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Przed rozpoczęciem odprawy odbyło się uroczyste przekazanie radiowozu dla dzielnicowych.
W naradzie kierownictwa, podsumowującej wyniki uzyskane przez wałecką jednostkę, uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie nadinsp. Jacek Cegieła. Wśród zaproszonych gości byli m.in. prokuratorzy, władze lokalne z terenu powiatu wałeckiego, z-ca komendanta Żandarmerii Wojskowej, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Wałczu, Przewodniczący NSZZ Policjantów i pracowników Policji, kapelan policyjny, policjantki i policjanci oraz pracownicy służby cywilnej z Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.

Na chwilę przed odprawą przed budynkiem komendy było przekazania radiowozu marki Opel Mokka. Radiowóz został zakupiony w ramach programu „50/50”. Do zakupu radiowozu przyczynił się Wójt Gminy Wałcz. Oznakowana mokka z silnikiem benzynowym 1,4 litra, będzie służyć policjantom dzielnicowym rejonu gminnego. Koszt pojazdu to kwota 89,959zł. Opel posiada wiele nowoczesnych funkcji między innymi system nawigacji z dynamicznym planowaniem trasy. Natomiast o godzinie 12.30 rozpoczęła się odprawa wałeckiej Policji.
Insp. Zbigniew Podhorodecki Komendant Powiatowy Policji w Wałczu, podsumował efekty ubiegłorocznej pracy policjantów oraz wskazał zadania do realizacji w 2019 roku. Pan Komendant podziękował za dotychczasową pracę wszystkim policjantom oraz pracownikom cywilnym.
Odrębne podziękowania skierował do władz samorządowych za wsparcie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz za dofinansowanie przez samorządowców wspólnych służb wałeckich policjantów ze słuchaczami Szkoły Policji w Pile.
Na koniec Komendant Wojewódzki Policji w Wałczu nadinsp. Jacek Cegieła podsumował i scharakteryzował najistotniejsze zadania dla funkcjonariuszy garnizonu zachodniopomorskiego oraz priorytety Komendanta Głównego Policji w zwalczaniu przestępczości w bieżącym roku. Odprawa roczna to okres podsumowań i wyróżnień. Jak co roku władze samorządowe z terenu powiatu wałeckiego wyróżniły nagrodami rzeczowymi 15 policjantów Komendy Powiatowej Policji w Wałczu.
Wyróżnieni policjanci:

Pan Bogdan Wankiewicz Starosta Wałecki wyróżnił:
sierż. szt. Patryka Kłos
asp. Jarosława Lewandowskiego
mł. asp. Dorotę Samusionek- Rychlicką
sierż. Jakuba Moskalewicza
 
Pan Maciej Żebrowski Burmistrz Miasta Wałcza wyróżnił:
st. sierż. Patryka Ciszewskiego
mł. asp. Bartosza Daleckiego
sierż. szt. Łukasza Szwerkolt
asp. szt. Jerzego Maćkowskiego
 
Wójt Gminy Wałcz wyróżnił:
sierż. szt. Daniela Stańczaka
asp. szt. Pawła Kołosowskiego
sierż. szt.. Grzegorza Krasockiego
asp. szt. Andrzeja Kilijańskiego

Pan Jerzy Bekker Burmistrz Miasta i Gminy Człopa wyróżnił:
asp. Agnieszka Gawlicka
 
Pan Piotr Pawlik Burmistrz Miasta i Gminy Mirosławiec wyróżnił:
asp. Ewę Gucze

Pan Krzysztof Hara Burmistrz Miasta i Gminy Tuczno wyróżnił:
sierż. szt. Romana Rubaka

Źródło/tekst i zdjęcia: Komanda Powiatowa Policji w Wałczu