Na podstawie  § 21 ust. 1 pkt.1 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wałczu po zapoznaniu się ze sprawozdaniami nr 13878/19/SCZ oraz 13881/19/SCZ z dnia 23.01.2019 r. z badania próbek wody pobranej w dniu 10.01.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu w Wałczu, Punkt Poboru Próbki Wody: Wałcz, Szkoła Podstawowa nr 4 przy Al. Tysiąclecia 19 oraz Wałcz, budynek SUW przy ul. Zbożowej 5
stwierdza

przydatność wody do spożycia w badanym zakresie z wodociągu Wałcz