Informacja o kandydatach do komisji konkursowych opiniujących w otwartych konkursach ofert organizowanych w roku 2019 wskazanych przez organizacje pozarządowe lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie opiniowania ofert z organizacji pozarządowych.

Burmistrz Miasta informuje, że w wyniku naboru kandydatów do komisji konkursowych w sprawie opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019 zgłoszono następujące osoby:
1. Anna Baculewska –Stowarzyszenie PRZYJAZNY DOM W w Wałczu,
2.Andrzej Stec -   Związek  Żołnierzy Wojska Polskiego , Koło nr 10 Wałcz,
3.Katarzyna Olga Skowronek- WTZ, SDN Uśmiech w Wałczu,
4.Małgorzata Marud- Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych i Twórczych EWA w Wałczu.