Wydział IMGKiŚ informuję, że w związku z szybszym opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego  Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/33/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  oraz Uchwały Rady Miasta Wałcz  nr VIII/III/32/19 z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia stawki opłaty dla nieruchomości zamieszkałych  na terenie  Miasta Wałcz. Wchodzi  w życie z dniem 1 Lutego 2019 r.

Pobierz deklarację:

- deklaracja w formacie .doc (139 KB)

- deklaracja w formacie .pdf (104 KB)