25 stycznia miasto Wałcz stało się oficjalnie członkiem Klastra Metalowego Metalika, który skupia przedsiębiorstwa z branży metalowej oraz branż komplementarnych z województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego oraz pomorskiego. Celem inicjatywy klastrowej jest dynamiczny rozwój przedsiębiorczości poprzez zwiększenie skali kooperacji wewnętrznej oraz współpracy z firmami zewnętrznymi (krajowymi i zagranicznymi). 

- Wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, dynamiczny rozwój gospodarczy, realizowanie zadań związanych z tworzeniem klimatu proinwestycyjnego oraz wspieranie instytucji około biznesowych jest zasadniczym  celem strategicznym zawartym w opracowanej dla Wałcza Strategii Rozwoju Miasta do 2025 r. Współpraca z przedsiębiorcami zrzeszonymi w Klastrze z jednej strony pozwoli nam na lepsze rozumienie problemów, z jakimi borykają się przedsiębiorcy z drugiej zaś będziemy starali się pozyskiwać nowych inwestorów – mówił podczas oficjalnego podpisania umowy Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.
Źródło/tekst i zdjęcia: Wydział RiPM