Zgodnie z art. 19 a ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450) zamieszcza się ofertę na realizację zadania publicznego: IV Wałecki Bieg i Marsz Dwóch Skarpet – przedsięwzięcie sportowo-rekreacyjne w ramach Dnia Poparcia Osób z Zespołem Downa adresowane do Osób Niepełnosprawnych, grup lokalnego i regionalnego środowiska. W/ w oferta zostaje umieszczona na okres 7 dni - od dnia 18.01.2019 r. do dnia 25.01.2019 r.
Zgodnie z art. 19 a ust. 4 każdy w tym terminie może wnieść uwagi do oferty.

Tytuły załączników:
Oferta na realizację zadania publicznego