Burmistrz Miasta Wałcz ogłasza konkursy na realizację zadań z zakresu sportu:

1. Udział w rozgrywkach II ligi kobiet. Termin składania wniosków 28.01.2019 

Zarządzenie Nr 0050.1.8.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu: Udział w rozgrywkach II ligi kobiet. Pobierz Zarządzenie ( PDF  181 KB)

Zarządzenie Nr 0050.1.1.10.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski składane w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu sportu : Udział w rozgrywkach II ligi kobiet. (…). Pobierz Zarządzenie ( PDF  206 KB)

2. Realizację zadań z zakresu sportu. Termin składania wniosków 28.01.2019.

Zarządzenie Nr 0050.1.7.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadań z zakresu sportu. Pobierz Zarządzenie (PDF 234 KB)

 Zarządzenie Nr 0050.1.9.2019 Burmistrza Miasta Wałcz z dnia 14.01.2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej rozpatrującej wnioski składane w ramach konkursu na realizację zadań z zakresu sportu (…). Pobierz Zarządzenie  (PDF 206 KB)