UWAGA!

Użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, z dniem 1 stycznia 2019r. uzyskali prawo własności tych gruntów. W związku z tym zobowiązani są do uiszczania opłaty przekształceniowej w wysokości dotychczasowej opłaty za użytkowanie wieczyste.

Termin płatności tej opłaty za rok 2019

został przesunięty do 29 lutego 2020r.

 

W związku z tym opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi, które zostały przekształcone w prawo własności nie będą przyjmowane.

W niniejszej sprawie Urząd Miasta do końca roku 2019 będzie wysyłał zaświadczenia o przekształceniu, z których będą wynikały wysokości i terminy dalszych opłat.

 

Szczegółowych informacji udziela Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta Wałcz, pokój 116, tel. 67 258 44 71 w. 28, 30.