Wydział Infrastruktury Miejskiej Gospodarki Komunalnej i Środowiska informuje, że odbiór odpadów zmieszanych z posesji jednorodzinnych odbędzie się o jeden dzień później

Są to posesje na których powinien być odbiór w/w odpadów w dniu 1.01.2019 r.