W dniu 16 grudnia 2018 roku w świątecznie udekorowanej sali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji odbyła się II GALA EKONOMII SPOŁECZNEJ realizowanej w ramach działania projektu "SZOWES- Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla regionu szczecineckiego".

W ciągu ostatnich pięciu lat działania OWES w Wałczu temat ekonomii społecznej jest już dla naszych mieszkańców coraz lepiej znany i rozpoznawalny. Wzorem roku ubiegłego nagrodzono Podmioty Ekonomii Społecznej z regionu powiatu wałeckiego, w które w mijającym roku wyróżniły się w pracy na rzecz naszego regionu, były to:
1.    STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM PRZEWLEKLE CHORYM “IGNIS” z Różewa - na prowadzonej przez stowarzyszenie ogrzewalni miejskiej potrafili stworzyć nie tylko rodzinną atmosferę, ale też zgromadzili wokół siebie grupę ludzi zaangażowanych w działania na rzecz bezdomnych mieszkańców naszego miasta.
2.     STOWARZYSZENIE WSPIERANIA I ROZWOJU DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH Z AUTYZMEM I ZABURZENIAMI POKREWNYMI ORAZ ADHD DRUŻYNA ANANASÓW I PRZYJACIELE – całokształt działań na rzecz osób z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi.
3.    KLUB OTWARTEJ TWÓRCZOŚCI w Tucznie, powstałe w lutym 2018, wspiera lokalnych artystów i gromadzi wszystkich, którzy chcą działać na rzecz swojego otoczenia, aktywnie działają również w Wałczu. Organizatorzy I Regionalnego Kongresu Kobiet w Wałczu. Dzięki nim carving jest dla nas już sztuką dostępną

Po raz pierwszy wyróżniono również podmioty z pozostałych powiatów, na których realizowany jest projekt SZOWES-Owes dla regionu szczecineckiego „Anioł dobra wspólnego dla podmiotu ekonomii społecznej” otrzymali:  
-    z terenu powiatu drawskiego- Stowarzyszenie Przyjaciół Drawska MEANDER
-    z terenu powiatu świdwińskiego - Lokalna Grupa Działania Powiatu Świdwińskiego,
-    z terenu powiatu łobeskiego - Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej w Łobzie
-    z terenu powiatu łobeskiego -Fundacja im. Stanisława Karłowskiego w Juchowie.
Wyróżnienia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych, które w sposób aktywny i twórczy udzielały się na rzecz mieszkańców swojej miejscowości i naszego powiatu otrzymali:
-    Marcin Madajczyk: KOT Tuczno
-    Roman Kachelski: Klubu Abstynenta Korona w Wałczu,
-    Anna Dzida: Stowarzyszenie EKOQULTURKA w Mirosławcu.

ANIOŁ SPOŁECZNIK DLA WYRÓŻNIAJĄCYCH SIĘ SPOŁECZNIKÓW I WOLONARIUSZY otrzymali:
-    Andrzej Stec
-    Sebastian Jałocha,
-    Danuta Sokołowska
-    Sławomir Gembarski
-    Sebastian Trojanowski
W trakcie Gali wysłuchano krótkiego recitalu rodzeństwa Dominiki i Damiana Ptak, który wprowadził nas w jeszcze bardziej świąteczny nastrój.
Spotkanie było też okazją do podsumowania mijającego roku, oraz rozmów i planów dotyczących działań przyszłorocznych.
Źródło/tekst: oprac. Wydział RiPM
Zdjęcia: Anna Kałamarz