Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją jest, iż ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji raz w Polsce.  Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a także na północ – do Szwecji.

Betlejemskie Światełko Pokoju dotarło również na wczorajszą (17 grudnia) sesję Rady Miasta Wałcz.  Z radnymi światłem podzielili się reprezentanci trzech drużyn 1 Wodnej Gromady Zuchowej "Bursztynki", 2 Harcerskiej Drużyny Wodnej „ Złota Szekla” i 28 Wodnej Drużyny Wędrowniczej "Fegata". Hasło, które przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju to „Światło, które łączy”.  Harcerze i harcerki po raz dwudziesty ósmy byli strażnikami światła, które jest symbolem nadziei i pokoju między narodami.