Nieodpłatna pomoc prawna dla każdego

Potrzebujesz porady prawnika? Skorzystaj z darmowej pomocy prawnej. Już od 1 stycznia 2019  roku zgodnie z nowelizacją ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, usługi będą świadczone każdej osobie fizycznej, która złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Do oświadczenia nie trzeba dołączać żadnych zaświadczeń urzędowych ani innych dokumentów. W ramach tej pomocy można uzyskać także wsparcie związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej.

Do końca roku 2018 ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymują:


•    młodzież do 26. roku życia,
•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
•    osoby, które ukończyły 65. lat,
•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
•    kombatanci,
•    weterani,
•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
•    kobiety w ciąży.

Na terenie miasta Wałcz punkt nieodpłatnej pomocy prawnej znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Wałczu (PCPR) przy ul. Aleja Zdobywców Wału Pomorskiego 54; godziny otwarcia: pn. wt. śr. – 9.30-13.30, czw. -14.00-18.00.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/