nie bądź obojętny

Informujemy, że w związku z okresem zimowym funkcjonuje całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800 170 010 z telefonów stacjonarnych lub 696 03 11 68 z komórkowych.

Pod podanym numerem można uzyskać informację o placówkach udzielających wsparcia – noclegowniach i jadłodajniach. Przyjmowane przez pracowników Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego zgłoszenia kierowane są do odpowiednich służb (pogotowie ratunkowe, policja, straż miejska).


Rejestr placówek udzielających schronienia osobom bezdomnym na terenie województwa zachodniopomorskiego znajduje się na stronie internetowej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego: http://www.szczecin.uw.gov.pl//?type=article&action=view&id=1987