„Miłość nie polega na tym, aby wzajemnie sobie się przyglądać,
lecz aby patrzeć razem w tym samym kierunku”
                                   Antoine de Saint-Exupéry


Dnia 14 grudnia br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wałczu odbyła się uroczystość „Złotych Godów”. Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego, pełen wspomnień
i wzruszeń, obchodzili Państwo Maria i Roman Daleccy oraz Julia i Emil Piszkowie.
Złote Gody to jubileusz niezwykły, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań, wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. To symbol wierności i miłości rodzinnej, dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego.
 Wyrazem uznania wielkiej wartości tego pięknego Jubileuszu jest przyznanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta RP dokonał Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski, przekazując dostojnym Jubilatom wyrazy uznania i podziękowania za wspólnie przeżyte lata.  
Piątkowej uroczystości towarzyszyła podniosła i świąteczna atmosfera. Szczególnie miłym upominkiem był występ chóru ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. K. Makuszyńskiego
w Wałczu pod kierunkiem Małgorzaty Pomagalskiej.
Po części oficjalnej przyszedł czas na życzenia, kwiaty oraz tradycyjną lampkę szampana z pięknie odśpiewanym „Sto lat".
Szanownym Jubilatom raz jeszcze składamy życzenia wszelkiej pomyślności oraz kolejnych, szczęśliwych lat w zdrowiu, zgodzie i wzajemnej miłości.

Źródło/tekst: USC, oprac. Wydział RiPM
Zdjęcia: Wydział RiPM