Klub Integracji Społecznej przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wałczu od maja 2018r. do 31 grudnia realizuje z pozyskanych środków finansowych Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wałczu projekt socjalny pn. „Zakochaj się w rodzinie” dla rodzin z problemem alkoholowym i/lub przemocy w rodzinie. 

W dniu 11grudnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wałczu odbyły się warsztaty psychoterapeutyczne oraz spotkanie wigilijne dla uczestników projektu oraz zaproszonych gości. Gościem honorowym był Burmistrz Miasta Wałcz Maciej Żebrowski.

Spotkanie rozpoczęto występem artystycznym, który wykonały dzieci z uczestniczących w projekcie rodzin. Burmistrz Miasta Wałcza złożył wszystkim życzenia świąteczne oraz życzenia z okazji zbliżającego się 2019 roku. Życzenia uczestnikom projektu złożyły również dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałczu Maria Tyma, Wice przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Karolina Kobiałka oraz terapeuta ds. uzależnień Wiktora Blichowski, który prowadzi terapię z rodzinami w projekcie.

Na zakończenie spotkania Mikołaj wręczył uczestnikom i gościom projektu prezenty. Przy takcie wspólnie zaśpiewanego utworu De Su „A kto wie czy za rogiem” Mikołaj pożegnał gości.