Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej serdecznie zaprasza na konferencję promująco-upowszechniającą międzysektorowe działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami pn. „Region wyrównanych szans”. Konferencja ma na celu prezentację i upowszechnianie rozwiązań wspierających samodzielność i niezależność osób z niepełnosprawnościami.

W konferencji udział wezmą przedstawiciele JST oraz kadra instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Państwa udział wzmocni podejmowane działania oraz proces wypracowywania modeli funkcjonujących na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Konferencja obejmuje zagadnienia dotyczące rozwiązań wspierających samodzielność i niezależność osób z niepełnosprawnościami. W programie m.in.:
•    aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością w oparciu o model trenera zatrudnienia wspieranego - dobre praktyki,
•    innowacje w obszarze rynku pracy wspierające proces usamodzielnienia i zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami,
•    sąsiedzkie usługi opiekuńcze - szanse i wyzwania dla nowego modelu usług społecznych bazujących na zasobach lokalnych,
•    teleopieka i telemedycyna inaczej - jak wprowadzić nowe technologie w rozwoju usług społecznych na obszarach wiejskich województwa zachodniopomorskiego.

Konferencja odbywać się będzie dnia 14 grudnia 2018 r. w godz. 10.30-15.30 w Szczecinie w budynku SERVICE INTER-LAB Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji dla Sektora Usług Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego przy ulicy Cukrowej 8 – sala 316. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i jest dobrze skomunikowany tzn. zapewnia dogodny dojazd środkami transportu publicznego (przystanek autobusowy oddalony 35 m od wejścia do budynku) i samochodami (bezpłatny parking).

Uczestnikom konferencji zapewniamy:
- materiały promocyjno-informacyjne i konferencyjne,
- serwisy kawowe, obiad.

Osoby zainteresowane udziałem w konferencji proszone są o zgłoszenie się pod nr telefon 
516 702 312 lub formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie www.aktywneowes.pl najpóźniej do dn. 12.12.2018 r.